Loes_e » Specials » Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomt: hoe en wat

De arbeidsovereenkomst is het contract wat je krijgt als je begint bij een werkgever. In dit contract zijn alle afspraken met betrekking tot het werk geregeld. De inhoud van je arbeidsovereenkomst is heel belangrijk, omdat je hier over het algemeen niet meer op terug kan komen nadat je het hebt ondertekent. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werknemer en de werkgever. De werkgever verplicht zich om loon te betalen en de werknemer verplicht zich om in ruil daarvoor arbeid te verrichten. Volgens de wet is de arbeidsovereenkomst een bijzondere overeenkomst, deze is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De arbeidsovereenkomst bestaat uit drie elementen; loon, arbeid en 'in dienst van'.

Arbeid

Hierbij is van belang dat de arbeid waarde heeft voor de werkgever, verder worden er geen eisen gesteld aan het soort arbeid. Verder is het belangrijk dat de werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten en zich niet zomaar kan laten vervangen door iemand anders.

Loon

In de meeste gevallen krijgt de werknemer uitbetaald in geld. Dit is echter niet verplicht, als het loon maar een redelijke vergoeding is voor de verrichte werkzaamheden en de werknemer hiermee akkoord is gegaan. In de praktijk wordt als loon ook vaak gegeven: gebruik van een auto of woning, onderwijs e.d. Aan het loon in natura mag de werkgever geen hogere waarde toekennen dan de werkelijke waarde.

In dienst van

Bij dit element gaat het vooral om de gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. De werkgever moet bevoegd zijn om de werknemer aanwijzingen te geven over bijvoorbeeld hoe, waar en wanneer hij de arbeid moet verrichten. Of dit in de praktijk ook echt gebeurd maakt niet uit, maar voor de arbeidsovereenkomst moet de mogelijkheid er zijn.

In deze special lees je onder andere meer over verschillende bedingen die voor kunnen komen in een arbeidsovereenkomst, waar je op moet letten als je de arbeidsovereenkomst wil opzeggen of als je ontslagen wordt, en meer. Als je contract niet voldoet aan de vereisten voor een arbeidsovereenkomst, kan er ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, freelance- contract etc.
Alcoholverslaving & het ontslagverbod

Alcoholverslaving & het ontslagverbod

Er is een onderzoek gedaan naar het ontslagverbod in combinatie met een alcoholverslaafde werknemer. Het doel was om te onderzoeken of alcoholverslaving op de werkvloer onder het begrip ‘ziekte’ valt,…
Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen allerlei bedingen staan. Bedingen zijn regelingen over bijvoorbeeld concurrentie, gevoelige informatie of het klantenbestand. Welke bedingen kunnen er in je contract…

De arbeidsovereenkomst: opzeggen

Er kan een moment komen tijdens een dienstverband dat de werkgever of de werknemer van de arbeidsovereenkomst af wil. Het is belangrijk om te weten wanneer je de arbeidsovereenkomst kunt opzeggen, wel…

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) hoor je wel een in het nieuws, of je leest er iets over in je arbeidscontract, maar wat is een cao nou eigenlijk en voor wie geldt deze? In hoeverre mag een we…
Het concurrentiebeding: waar moet je op letten

Het concurrentiebeding: waar moet je op letten

Het concurrentiebeding zit in een groot deel van alle arbeidscontracten die worden afgesloten. Dit beding beperkt de werknemer in zijn vrijheid na het beëindigen van het arbeidscontract. Het is belang…

Het geheimhoudingsbeding

In je arbeidsovereenkomst kun je een geheimhoudingsbeding tegenkomen. Dit betekent natuurlijk dat je bepaalde informatie niet naar buiten mag brengen. Het is belangrijk om te weten of er een geheimhou…
Ik ben ontslagen, wat nu?

Ik ben ontslagen, wat nu?

Ik ben ontslagen, wat nu? Als je bent ontslagen om wat voor reden dan ook, is dit een hele logische vraag. Je hebt ineens geen baan meer en meestal valt daardoor je gehele inkomen weg. Heb je recht op…

Ontslag op staande voet: de regels en gevolgen

Heb je ontslag op staande voet gekregen of wil je een medewerker op staande voet ontslaan? Ontslag op staande voet mag zeker niet zomaar, er zijn strenge eisen waaraan een situatie moet voldoen en wet…
Sollicitatieplicht bij een uitkering

Sollicitatieplicht bij een uitkering

Als je een WW-uitkering krijgt, is er sprake van een sollicitatieplicht. Je moet dan tijdens het ontvangen van je uitkering op zoek gaan naar een nieuwe baan. Wat houdt deze plicht precies in, hoe vaa…

Vakantie-uren: waar moet je op letten?

Door de grote inhoud in je contract is het vaak lastig om het overzicht te houden, er is over heel veel verschillende dingen wat geregeld en vaak kan je door de bomen het bos niet meer zien. In je arb…
Wat is de transitievergoeding?

Wat is de transitievergoeding?

Met de invoering van de WWZ in 2015 is naast een aantal wijzigingen onder andere de transitievergoeding ingevoerd. De transitievergoeding is een bedrag waar de werknemer recht op kan hebben bij het ei…
Wet Werk&Zekerheid

Wet Werk&Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk&Zekerheid in werking. Hiermee veranderen er aan aantal hele belangrijke dingen in het arbeidsrecht, en hiermee een heleboel arbeidscontracten. De veranderingen gaa…
Gepubliceerd door Loes_e op 24-10-2014, laatst gewijzigd op 29-09-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.